آیین نامه جشنواره بین المللی فیلمهای ورزشی ایران

نوشته شده در نویسنده :

آیین نامه جشنواره بین المللی فیلمهای ورزشی ایران

نخست آفرین باد بر دادگر *** کز اویست نیرو و فرّ و هنر

الف)مقدمه

 

جشنواره فيلم هاي ورزشي ايران ،نماينده انحصاري فدراسيون فيلم هاي ورزشي (FICTS) که به عنوان مرحله مقدماتي جشنواره فيلم هاي ورزشي به شمار آيد و وظيفه انتخاب توليدات و آثار فيلم سازي ورزشي World FICTS Challenge-sports E-motions را برعهده دارد .اين جشنواره به منظورت رقابت بين فيلم سازان ، برنامه سازان،کشف استعداد هاي جوان و معرقي چهرهاي خلاق ،همگان با سياست هاي ورزش کشور ،کميته ملي المپيک يا پارالمپيک ،FICTS در راستاي حمايت از توليد و عرضه فيلم هاي ورزشي برگزار خواهد شد.يازدهمين دوره از اين جشنواره بين المللي با همکاري وزارت ورزش و جوانان ، کميته ملي المپيک و پارلمپيک ،وزارت فرهنگ ارشاد اسلامي ،سازمان صداوسيما شهرداري تهران و ديگرنهاد هاي مرتبط با فدراسيون ورزشي کارگران جهت انتخاب آثار برتر با هدف شرکت درمرحله نهايي2017 World FICTS Challenge  به  اجرا درخواهد آمد.

آثاري که ميتوانند در اين جشنواره شرکت نمايند بايد داراي موضوع يا مضامين ورزشي بوده و يا هدف ترويج اهداف المپيز،جنبش المپيک و تقويت روحيه ومنش ورزشکاري توليد شده باشد.

 

يازدهمين جشنواره بين المللي فيلم هاي ورزشي ايران

11thtehraninternationalFICTS Festival

ب) ارزش هاي معنوي

 

اخلاق مداري و احترام

منش پهلواني

سخاوت و انسان دوستي

تواضع بزرگمنشي و گذشت

سلامت تن و روان

کارتيمي و گروهي

پندار،گفتارو رفتار آگاهانه و عالمانه

 

ت)اهداف جشنواره

 

ارتقاع سطح کيفي فيلم هاي ورزشي سينمايي و تلويزيوني

نشر ارزش هاي ورزشي از طريق تصوير

تشويق توليد کنندگان فيلم وبا تاکيد بر منش ورزشکاري ،احترام و تعالي و روح جنبش المپيک و پارالمپيک در آثار خود .

ترويج ارتقاع و توسعه ارزش هاي ورزشي ،المپکي و پارالمپيکي با استفاده از قدرت تصوير ورزشي

بهره گيري از ظريفت آثار هنري _ورزشي براي توسعه ديپلماسي عمومي در راستاي تحکم صلح و دوستي پايداري بين المللي

تشويق جوانان به توسعه خلاقانه استعداد هاي خود براي استفاده بهتراز فناوري هاي مدرن و توليد محصولات رسانه اي ورزشي

برگزار ي نشست ها و نمايشگاهاي تخصصي در زمينه ورزش و هنر و توسعه همکاري بين افراد و نهاد ها به ويژه جوانان و نوجوانان که با تکيه بر خلاقيت و نو آوري در جشنواره  شرکت مي کنند.

ثبت ،نمايش،انتشارو آرشيو آثار ارائه شده

سازمان دهي و ارائه اطلاعات ورزشي به سازمان ها براي تصميم سازي در زمينه هاي مرتبط

استمرار نشست ها و تداوم همکاري با افراد حقيقي و حقوقي که خلاقانه در زمينه توليد و نشر آثار ورزشي فعاليت مي کنند.

برگزاري نشست هاي نقد آثار فرهنگي ، معرفي، مطالعه، بررسي و اطلاع رساني.

 

ث)بخش هاي جشنواره

جشنواره به آثاري اختصاص دارد که موضوع يا مضمون آن ها ورزشي بوده و ضمن تاکيد بر ارزش ها ي محوري به ترويج و توسعه اهداف المپيک روح ورزش و همبستگي توجه خاص داشته و منافي ارزش هاي اخلاقي جامعه نباشد.

کليه آثار بايد در فرمت هاي Full HDباشند.CDياDVDحاوي فيلم ها را بصورت حضوري ويابه صورت پستي ارسال کنيد.دبيرخانه از دريافت آثاردر قالب ديگرمعذواست.

تذکر1:از ارسال چند آثار در يک CDيا DVDخود داري شود و هر اثر الذاما بايد بر روي يک CDيا DVD جداگانه ارسال شود.

تذکر1:کليه آثاري که پس از اعلام نظر داوران، جهت شرکت در جشنواره ميلان ايتاليا انتخاب مي شوند، بايستي توسط صاحب اثر زيرنويس لاتين شود. جشنواره هيچ مسئوليتي در قبال آثار بدون زيرنويس نخواهد داشت.

هيچ محدوديتي در تعداد آثار ارسالي براي اشخاص يا نهادها وجود ندارد.براي هر اثر يک فرم جداگانه تکميل و ارسال گردد.امضا فرم شرکت در جنواره به منزله پذيرش کامل مقررات و آيين نامه جشنواره است.

جشنواره مجازبه نمايش عمومي فيلم هاي رسيده در سالن هاي اختصاصي خود در مدت برگزاري استو تنظيم برنامه نمايش آثار برعهده دبيرخانه جشنواره خواهد بود و پس ازدريافت آثار امکان خارج کردن هيچ فيلمي از برنامه وجود ندارد.

به فيلم هاي بازبيني شده و راه يافته به بخش مسابقه گواهي شرکت اعطا خواهد شد.

گواهي شرکت در جشنواره آثار انتخاب و ارسال شده به دبيرخانه ،حداکثرتا 3ماه پس از پايان جشنواره به نشاني صاحب اثر ارسال خواهد شدونسخه لوح فشرده آن در آرشيو دائمي جشنواره نگهداري مي شود.

جشنواره مجاز است، حداکثردو دقيقه از آثار شرکت کننده ها رادر شبکه هاي تلويزيوني به منظور تبليغ و اطلاع رساني به نمايش در آورد.

شرکت و دريافت جايزه از ساير جشنواره ها مانعي براي حضور در اين جشنواره  نخواهد بود .

مسؤليت حقوقي آثار ارسالي بر عهده امضا کننده فرم شرکت در جشنواره است.

جوايز به صورت هم ارزش و مشترک به آثار ارسالي تعلق نمي گيرد.

ارسال فرم درخواست به همراه ،يک قطعه عکس 4×3پشت نويسي شده کارگردان به همراه آثار ارسالي الزامي است.

اخذ تصميم نهايي در باره کليه موارد که در مقررات حاضر پيش بيني نشده بر عهده جشنواره خواهد بود.

دبير خانه جشنواره مسوليتي در قبال آسيب هاي ناشي از ارسال نامطلوب آثار از جانب شرکت کننده را نخواهد داشت.

هزينه آثار ارسالي به ميلان ايتاليا بر عهده جشنواره خواهد بود.

متقاضيان شرکت در بخش هاي مختلف جشنواره مي توانند پس از تکميل فرم درخواست شرکت در مسابقه (براي هر اثر يک فرم) به همراه يک نسخه از اثر خود را حد اکثر تا تاريخ 15/06/96به آدرس دبير خانه ارسال نماييد.

 

سازمان هاي همکار

وزارت ورزش جوانان

معاونت فرهنگي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي

کميته ملي المپيک و کميته ملي پارالمپيک

شبکه ورزش سازمان صدا و سيما

شهرداري تهران

ساير نهاد هاي علاقه مند

بخش هاي جشنواره

فيلم هاي سينمايي کوتاه مستند،پويا نمايي و برنامه هاي تلويزيوني توليد شده در فاصله سال هاي 1394تا 1396با تکميل فرم و ارائه اطلاعات مورد نياز مي توانند در يکي از بخش هاي زير در جشنواره حضور يابند.

تبصره:در خصوص آثار سينمايي ،محصولات توليد شده در فاصله سال هاي  1393 تا 1396امکان حضور در جشنواره را خواهند داشت .

بخش ويژه (الف) :

المپيک و پارالمپيک

بازي هاي المپيک Olympic games

روح المپيک olympic spirit

قهرمان المپيک Olympic protagonists

بخش ويژه (ب) :

1- ورزش و مبارزه با اعتياد

کليه آثاري که در حوزه مبارزه با اعتياد و مواد مخدر باشد به صورت ويژه داوري و به آثار برتر، جوايز از سوي ستاد مبارزه با مواد مخدر اهدا خواهد گرديد

2- ورزش همگاني، ضامن سلامت عمومی

کليه آثاري که در حوزه سلامتي عمومي و در تشويق و ترغيب آحاد مردم به سوي فعاليت هاي ورزشي تاثيرگذار است از سوي موسسه آوای سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از هدايا و جوايز مجزا بهره مند خواهند شد.

سبک زندگي فعال

کليه آثاري که به حوزه ورزش کارگري، سلامت فضاي کسب و کار و کارگران زحمتکش مرتبط باشند از سوي معاونت فرهنگی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي از هدايا و جوايز مجزا بهره مند خواهند شد.

1- مستند

اين بخش شامل آن دسته از آثاري است که به تاريخچه و پژوهش هاي مربوط به ورزش در تمامي اشکال و نمود ها ي آن همچون داستان زندگي قهرمانان ،تيم ها،رويداد هاي ورزشي و …مربوط مي شود.

2- فيلم هاي داستاني و سينمايي

فيلم هاي داستاني و سينمايي کوتاه و بلند با مضمون ورزشي ،رويداد هاي ورزشي ،داستان هايي درباره قهرمانان ورزشي و … در اين بخش به رقابت مي پردازند.

3- پويا نمايي

4- برنامه تلويزيوني و راديويي

5- نماهنگ و تيزرهاي  ورزشي

اين بخش مخصوص آن دسته از فيمسازان است که ورزشي قهرمانان ورزشي را موضوع و دست مايه کار خود قرار داده اند .انواع تيزر، وله ، آنونس ،نماهنگ(کليپ)و عنوان بندي (تيتراژ)نيز در اين حوزه دسته بندي ميشوند.

6-عکس ورزشي

الف)پشت صحنه هاي فيلم هاي ورزشي

ب)رقابت هاي کليه رشته هاي ورزشي

ج) آلبوم خاطرات قدیمی ( ویژه کلیه افرادی که عکس قدیمیِ بازگوکننده تاریخ عکاسی ورزشی در ایران را آرشیو دارند ./بدون محدودیت در ارسال آثار )

ز)انتخاب آثار و داوري

يک هيأت داوري که حد اقل سه و حد اکثر پنج نفر که اعضاي آن از ميان هنرمندان و صاحب نظران توسط دبيرجشنواره انتخاب خواهند شد ،آثار بخش مسابقه را داوري خواهند کرد.

ژ)جوايز جشنواره

آثار برترجشنواره در جشنواره جهاني ميلان در ايتاليا شرکت داده خواهد شد. هزينه ثبت نام و ارسال آثار برعهده جشنواره است علاوه بر آن تندیس ، لوح افتخار و یادمان جشنواره ، تحفه از سوي حاميان مالي اهدا خواهد شد.

1- بخش المپيک و پارالمپيک

بهترين کارگرداني المپيک / پارالمپيک : تندیس ،لوح افتخار و یادمان جشنواره( تحفه جشنواره از سوی اسپانسرها)

بهترين فيلم المپيک/ پارالمپيک : تندیس ،لوح افتخار و یادمان جشنواره( تحفه جشنواره از سوی اسپانسرها)

2- بخش مستند تحقيق و پژوهش

بهترين کارگرداني : تندیس ،لوح افتخار و یادمان جشنواره( تحفه جشنواره از سوی اسپانسرها)

بهترين تهيه کننده : تندیس ،لوح افتخار و یادمان جشنواره( تحفه جشنواره از سوی اسپانسرها)

بهترين فيلم پرداز:تندیس ،لوح افتخار و یادمان جشنواره( تحفه جشنواره از سوی اسپانسرها)

3- بخش داستاني و سينمايي

بهترين کار گرداني: تندیس ،لوح افتخارو تحفه جشنواره از سوی اسپانسرهاو یادمان جشنواره

بهترين فيلم داستاني: تندیس ،لوح افتخار و یادمان جشنواره( تحفه جشنواره از سوی اسپانسرها)

بهترين فيلم سينمايي : تندیس ،لوح افتخار و یادمان جشنواره( تحفه جشنواره از سوی اسپانسرها)

بهترين فيلم نامه نويسي: تندیس ،لوح افتخار و یادمان جشنواره( تحفه جشنواره از سوی اسپانسرها)

بهترين بازيگرمرد: تندیس ،لوح افتخار و یادمان جشنواره( تحفه جشنواره از سوی اسپانسرها)

بهترين بازيگر زن: تندیس ،لوح افتخار و یادمان جشنواره( تحفه جشنواره از سوی اسپانسرها)

4- بخش مجموعه داستاني تلويزيوني

بهترين کارگرداني مجموعه داستاني تلويزيوني: تندیس ،لوح افتخار

بهترين مجموعه داستاني تلويزيوني: تندیس
لوح افتخار

بهترين فيلمنامه مجموعه داستاني تلويزيوني : تندیس جشنواره
لوح افتخار

5- بخش برنامه هاي تلويزيوني

بهترين مجري برنامه تلويزيوني: تندیس ،لوح افتخار

بهترين گزارشگر برنامه ي تلويزيوني : تندیس ،لوح افتخار

بهترين برنامه تلويزيوني : تندیس ،لوح افتخار

6- بخش نماهنگ ورزشي

بهترين نماهنگ تندیس ،لوح افتخار

7- بخش عکاسي

بهترين عکس : تندیس ،لوح افتخار و یادمان جشنواره( تحفه جشنواره از سوی اسپانسرها)

آدرس دبير خانه فيلم : دبیرخانه دائمی:  تهران. ستارخان. پاتریس لومومبا.تقاطع حسین پور.پلاک79

صندوق پستی: 13165/155     تلفن تماس:021-88248281

آدرس دبير خانه عکس: خ شريعتي،  نرسيده به سيد خندان،  خ بسطامي پلاک 35واحد 2، تلفن : 88518457

www.sport-film.com

info@sport-film.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.