معرفی داوران بخش سینمایی دوازدهمین جشنواره فیلم‌های ورزشی ایران

نوشته شده در

داوران بخش فیلم های سینمایی و بلند داستانی دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم‌های ورزشی ایران معرفی شدند. به گزارش روابط عمومی این جشنواره، سیدمجتبی علوی، دبیر دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم‌های ورزشی ایران در احکامی داوران بخش فیلم های سینمایی و بلند داستانی دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم‌های ورزشی ایران را معرفی کرد. داوران بخش

ادامه مطلب

داوران دو بخش جشنواره فیلم‎های ورزشی معرفی شدند

نوشته شده در

هیأت داوران دو بخش “مستند کوتاه و نیمه بلند” و بخش “فیلم کوتاه داستانی، پویانمایی، تیزر و نماهنگ” دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم‎های ورزشی ایران معرفی شدند. به گزارش روابط عمومی جشنواره، دبیر دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم‎های ورزشی ایران در احکام جداگانه ای داوران دو بخش “مستند کوتاه و نیمه بلند” و بخش “فیلم

ادامه مطلب