حمایت صندوق اعتباری قهرمانان و پیشکسوتان از جشنواره فیلم‎های ورزشی

نوشته شده در

صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور از ساخت آثار مرتبط با زندگی قهرمانان و پیشکسوتان حمایت می کند. به گزارش روابط عمومی جشنواره، در دیدار و نشست سیدمجتبی علوی، دبیر جشنواره فیلم های ورزشی ایران و سید مصطفی ابطحی، مشاور وزیر ورزش و جوانان و مدیرعامل صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و

ادامه مطلب