مهلت ثبت نام در سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم های ورزشی به پایان رسیده است.