شورای سیاستگذاری چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم های ورزشی

عبدالحمید احمدی – مشاور وزیر ورزش و جوانان و نماینده کمیته ملی المپیک

حجت الاسلام و المسلمین علی احدی – مدیرکل دفتر امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان

سیدمجتبی علوی – دبیر جشنواره

کیکاووس سعیدی – دبیرکل کمیته ملی المپیک

علی رویین‌تن – رییس هیأت داوران

کاوه احمدی – مدیرکل روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان

مهین فرهادی زاد – مشاور رئیس کمیته ملی المپیک در امور بانوان

احسان قاضی‌زاده هاشمی – نماینده مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی

مهدی میرجلیلی – مدیرعامل سازمان بسیج ورزشکاران

محمدحسین صوفی – مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی

میثم فضلعلی – مدیر گروه ورزش شبکه سوم سیما

محمد تابع – دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک

حسن شکریان – مدیر روایط عمومی کمیته پارااامپیک

شروین اسبقیان – ریاست فدراسیون جانبازان و معلولان

حسین اوجاقی – ریاست سازمان ورزش شهرداری تهران

محمود عبداللهی – مدیر روابط‌عمومی کمیته ملی المپیک

محمد طیب – مدیرکل امور جشنواره‌های سازمان سینمایی وزارت ارشاد

امید کوره‌چی – مشاور معاونت فرهنگی وزارت ورزش و جوانان

دکتر رضا شجیع – مشاور و سرپرست اداره کل حوزه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش

           محسن معتمدکیا – مشاور رسانه‌ای وزیر ورزش

                  مهدی کشاورز – رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش

عبدالحمید احمدی – مشاور وزیر ورزش و جوانان و نماینده کمیته ملی المپیک

حجت الاسلام و المسلمین علی احدی – مدیرکل دفتر امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان

سیدمجتبی علوی – دبیر جشنواره

کیکاووس سعیدی – دبیرکل کمیته ملی المپیک

کاوه احمدی – مدیرکل روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان

مهین فرهادی زاد – مشاور رئیس کمیته ملی المپیک در امو بانوان

مهدی میرجلیلی – مدیرعامل سازمان بسیج ورزشکاران

محمدحسین صوفی – مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی

میثم فضلعلی – مدیر گروه ورزش شبکه سوم سیما

محمد تابع – دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک

شروین اسبقیان – ریاست فدراسیون جانبازان و معلولان

حسین اوجاقی – ریاست سازمان ورزش شهرداری تهران

محمود عبداللهی – مدیر روابط‌عمومی کمیته ملی المپیک

سید صادق موسوی – مدیرکل امور جشنواره‌های سازمان سینمایی وزارت ارشاد

امید کوره‌چی – مشاور معاونت فرهنگی وزارت ورزش و جوانان

دکتر رضا شجیع – مشاور و سرپرست اداره کل حوزه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش

           محسن معتمدکیا – مشاور رسانه‌ای وزیر ورزش

                  مهدی کشاورز – رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش