ستاد اجرایی سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم های ورزشی

دکتر سید مجتبی علوی

دبیر جشنواره

محمد طیب

مدیر اجرایی و مدیر بین الملل

علی رویین تن

رئیس هیئت انتخاب و داوری

رضا میرمحرابی

مدیر رسانه ای

 همکاران ستاد جشنواره

سمیه خلیلی (مدیر دبیرخانه)، معین کاظم‌زاده (مدیر اجرایی)، علی سامعی (قائم مقام دبیر در بخش عکس و مدیر اجرایی جشنواره عکس ورزشی) غزاله سرلک (مدیر دبیرخانه بین‌الملل)، مهدی آریایی‌نژاد (مدیر امور حقوقی و قراردادها)، علی شکوری (مدیر هنری)، مصطفی مکاری (مدیر تبلیغات)، محمد نیکبخت (مدیر پشتیبانی و تدارکات)، سالار خان‌محمدی (مدیر فنی)، فرزانه رضازاده (مدیر انفورماتیک و سایت جشنواره) و امیرحسین شکوهی‌اصل (مدیر انتشارات)