خبرگزاری مهر

مدیر بخش عکس جشنواره «فیلم های ورزشی» منصوب شد

با حکم دبیر یازدهمین جشنواره بین المللی «فیلم های ورزشی»، محمد مختاری به عنوان مدیر بخش عکس این رویداد منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم مجتبی علوی دبیر یازدهمین جشنواره بین المللی «فیلم های ورزشی»، محمد مختاری به عنوان مدیر بخش عکس این رویداد منصوب شد.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

خبرگزاری مهر

دبیر یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم‌های ورزشی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیرحسینی رییس فدراسیون ورزش‌های کارگری و نماینده فدراسیون جهانی فیلم های ورزشی FICTS در ایران با حکمی سید مجتبی علوی را به عنوان دبیر یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم‌های ورزشی و چهارمین دوره جشنواره عکس ورزشی منصوب کرد.

در نشست مشترکی که با حضور محمدمهدی حیدریان رییس سازمان سینمایی و سیدامیرحسینی نماینده فدراسیون جهانی فیلم های ورزشی FICTS برگزار شد علوی به عنوان دبیر این دوره جشنواره معرفی شد.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

خبرگزاری برنا

دبیر یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم‌های ورزشی منصوب شد

با حکم نماینده فدراسیون جهانی فیلم های ورزشی FICTS در ایران، سید مجتبی علوی به عنوان دبیر یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم های ورزشی و چهارمین دوره جشنواره عکس ورزشی منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری برنا، سید امیرحسینی، رئیس فدراسیون ورزش‌های کارگری و نماینده فدراسیون جهانی فیلم های ورزشی FICTS در ایران با حکمی سید مجتبی علوی را به عنوان دبیر یازدهمین جشنواره بین المللی فیلمهای ورزشی و چهارمین دوره جشنواره عکس ورزشی منصوب کرد.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

خبرگزاری ایرنا

دبیر یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم‌های ورزشی منصوب شد

به گزارش روز سه شنبه گروه فرهنگی ایرنا از امور رسانه ای یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم های ورزشی، در نشست مشترکی که با حضور محمدمهدی حیدریان رئیس سازمان سینمایی و سیدامیرحسینی نماینده فدراسیون جهانی فیلم های ورزشی برگزار شد، علوی به عنوان دبیر این دوره جشنواره معرفی شد.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

خبرگزاری مهر

جزییات یازدهمین جشنواره فیلم‌های ورزشی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمجتبی علوی با اشاره به اینکه برای معرفی نمایندگان سینمای ایران به جشنواره جهانی فیلم های ورزشی در میلان ایتالیا تنها تا انتهای مهرماه فرصت وجود دارد، گفت: از آنجایی که برگزاری یازدهمین دوره جشنواره در ایران مصادف با ایام محرم و صفر است، شورای سیاستگذاری جشنواره تصمیم گرفت تا برگزاری آیین پایانی و معرفی برگزیدگان جشنواره را به ۲۹ آذرماه ۱۳۹۶ موکول کند.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

خبرگزاری عصرایران

آخرین جزئیات یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم‎های ورزشی تشریح شد

به گزارش عصرایران به نقل از امور رسانه ای یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم‎های ورزشی، سیدمجتبی علوی با اشاره به اینکه برای معرفی نمایندگان سینمای ایران به جشنواره جهانی فیلم های ورزشی در میلان ایتالیا تنها تا انتهای مهرماه فرصت وجود دارد، افزود: از آنجایی که برگزاری یازدهمین دوره جشنواره در ایران مصادف با ایام محرم و صفر است، شورای سیاستگذاری جشنواره تصمیم گرفت تا برگزاری آیین پایانی و معرفی برگزیدگان جشنواره را به 29 آذرماه 1396 موکول کند.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

خبرگزاری ایسنا

دبیر یازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‎های ورزشی آخرین جزئیات و تغییرات این دوره جشنواره را تشریح کرد.

به گزارش امور رسانه‌ای یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم‎های ورزشی، سیدمجتبی علوی با اشاره به اینکه برای معرفی نمایندگان سینمای ایران به جشنواره جهانی فیلم های ورزشی در میلان ایتالیا تنها تا انتهای مهرماه فرصت وجود دارد، افزود: از آنجایی که برگزاری یازدهمین دوره جشنواره در ایران مصادف با ایام محرم و صفر است، شورای سیاستگذاری جشنواره تصمیم گرفت تا برگزاری آیین پایانی و معرفی برگزیدگان جشنواره را به ۲۹ آذرماه ۱۳۹۶ موکول کند.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

خبرگزاری آنا

آخرین جزئیات یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم‎های ورزشی تشریح شد

به گزارش گروه فرهنگی آنا از امور رسانه‌ای یازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلمهای ورزشی، سیدمجتبی علوی با اشاره به اینکه برای معرفی نمایندگان سینمای ایران به جشنواره جهانی فیلم‌های ورزشی در میلان ایتالیا تنها تا انتهای مهرماه فرصت وجود دارد، افزود: از آنجایی که برگزاری یازدهمین دوره جشنواره در ایران مصادف با ایام محرم و صفر است، شورای سیاستگذاری جشنواره تصمیم گرفت تا برگزاری آیین پایانی و معرفی برگزیدگان جشنواره را به 29 آذرماه 1396 موکول کند.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

خبرگزاری میزان

آخرین جزئیات یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم‎های ورزشی تشریح شد

به گزارش گروه فرهنگیخبرگزاری میزان به نقل از امور رسانه ای یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم‎های ورزشی، سیدمجتبی علوی با اشاره به اینکه برای معرفی نمایندگان سینمای ایران به جشنواره جهانی فیلم های ورزشی در میلان ایتالیا تنها تا انتهای مهرماه فرصت وجود دارد، افزود: از آنجایی که برگزاری یازدهمین دوره جشنواره در ایران مصادف با ایام محرم و صفر است، شورای سیاستگذاری جشنواره تصمیم گرفت تا برگزاری آیین پایانی و معرفی برگزیدگان جشنواره را به 29 آذرماه 1396 موکول کند.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

باشگاه خبرنگاران جوان

آخرین جزئیات یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم‎های ورزشی تشریح شد

به گزارش حوزه سینماگروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از امور رسانه‌ای یازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‎های ورزشی؛ سید مجتبی علوی با اشاره به اینکه برای معرفی نمایندگان سینمای ایران به جشنواره جهانی فیلم‌های ورزشی در میلان ایتالیا تنها تا انتهای مهرماه فرصت وجود دارد، گفت: از آنجا که برگزاری یازدهمین دوره جشنواره در ایران مصادف با ایام محرم و صفر است، شورای سیاست‌گذاری جشنواره تصمیم گرفت تا برگزاری آیین پایانی و معرفی برگزیدگان جشنواره را به 29 آذرماه 1396 موکول کند.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

خبرگزاری فارس

آخرین جزئیات یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم‎های ورزشی تشریح شد

به گزارش خبرگزاری فارس، دبیر یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم‎های ورزشی آخرین جزئیات و تغییرات این دوره جشنواره را تشریح کرد.

سیدمجتبی علوی با اشاره به اینکه برای معرفی نمایندگان سینمای ایران به جشنواره جهانی فیلم های ورزشی در میلان ایتالیا تنها تا انتهای مهرماه فرصت وجود دارد، افزود: از آنجایی که برگزاری یازدهمین دوره جشنواره در ایران مصادف با ایام محرم و صفر است، شورای سیاستگذاری جشنواره تصمیم گرفت تا برگزاری آیین پایانی و معرفی برگزیدگان جشنواره را به 29 آذرماه 1396 موکول کند.