تقویم دوره سیزدهم:

  •  شروع ثبت نام: 1 اسفند 1400
  •  پایان ثبت نام: 1 خرداد 1401
  •  اعلام برگزیدگان: همزمان با اختتامیه جشنواره

بخش های جشنواره:

فيلم های داستانی سينمايي، فیلم های داستانی ویدئویی در قالب های کوتاه، بلند و پویانمایی، فیلم های مستند، برنامه های تلويزيوني، تیزر و نماهنگ توليد شده در فاصله سال های 1398تا 1401 با تکميل فرم و ارائه اطلاعات مورد نياز می توانند در يکی از بخش های زير در جشنواره حضور يابند.

بخش ويژه:
  • المپيک و پارالمپيک، روح و قهرمان المپيک
  • ورزش و مبارزه با اعتياد
  • فیلمهای کوتاه موبایلی و ویدئویی با موضوع معرفی بازی های بومی محلی (ایران)